Projekte

Projekte Humanitare dhe aktivitete tjera nga QKSH – Vjenë

Me mjete të grumbulluara nga anëtarët e qendrës sonë, u mundësua hapja e pusit me ujë të pijshëm në një provincë të varfër në Nigeri të Kontinentit Afrikan. Zoti i shpërbleftë kontribuesit.

Përshëndetje dhe dua nga vendasit

Hapja e Bunarit për ujë të pijshëm –
Qyteza Edu-Abara-Lusada, Provinca Ogun, Nigeri, Afrikë

Pamje nga realizimi i punimeve