E - Libraria

Faqja për blerje të Librave

Faqja zyrtare

Ueb faqja e Qendrës

Facebook

Qendra Kulturore në Facebook

Aktivitetet e Qendrës

Të nderuar Anëtarë të Qendrës, 

Kemi kënqësinë t’ju njoftojmë lidhur me disa nga aktivitetet që kanë filluar tek Qendra jonë, edhe atë:

– Mësim-leximi i Kuran-it ( për të riturit, ditën e shtunë pas namazit të akshamit, kurse për fëmijët ditën e diel me fillim në orën 10:00) 

– Ligjerata e ditës së diel, nga ora 12:30 për të dyja gjinitë ( pjesa e grave bëhet gati gjatë çdo cikli Ligjeratash)

– Pyetje dhe Përgjigje me Imamin e Xhamisë, çdo të Shtune pas Namazit të Jacisë në ambient relaksues tek Kafeneja e Qendrës

Jeni të mirëseardhur, dhe njëherësh ju lusim që të njoftoni të afërmit dhe shoqërinë tuaj lidhur me Aktivitetet e lartëpërmendura në Qendrën tonë. 

Respekt dhe selame nga Kryesia dhe Imami i QKSH-së.

And each blog post you write helps read this dissertation strengthen your brand, especially if you share it across your social networks