Mire se vini
Browsing Category

Uncategorized

Njeriu qe vrau 99 persona

Nga Ebu Seid Sa’d ibën Malik ibën Sinan el-Hudrij radijallahu anhu përcillet se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Dikur, para jush, ka qenë një njeri…

Duaja që bënte Profeti alejhi selam

Prej duave (lutjeve) qe bente Profeti (alejhi selam) ishin edhe keto fjale: “O Zot! Kerkoj te me ruash nga fqinji i lig. Nga gruaja qe i thinje floket e mia para se tu vije…

Aliu Radiallahu anhu

Ali bin Ebi Talib (35 h – 40 h) Falënderimi i takon vetëm Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi vulën e Profetëve Muhamedin, familjen e tij të bekuar, shokët e tij…

Othmani Radiallahu anhu

KUSH ËSHTË OTHMAN IBN AFFANI, RADIJALLAHU ANHU, POSEDUESI I DY DRITAVE? Allahu i Madhëruar i përgëzoi dhjetë nga sahabet me Xhenet, njëri prej tyre ishte edhe Othman ibn…

Omeri Radiallahuanhu

Omer ibn el-Hattabi ishte i rreptë dhe i vendosur, i pajisur me njohuri dhe fuqi. I rritur në skamje, varfëri dhe në situata të rënda jetësore. Babai i tij ishte i rreptë ndaj…

Ebu Bekr Sidik (radiallahu anhu)

“Sikur të kisha marrë ndonjë mik tjetër përveç Allahut, da ta merrja Ebu Bekrin.”   Domethënia e fjalës ‘Halife’ Fjala ‘Halif’ është forma shqipe e fjalës Arabe…

Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të

Vajza e Ebu Bekrit dhe njëkohësisht bashkëshortja më e dashur e të Dërguarit alejhi selam lindi në vitin e katërt të shpalljes. Emri i saj ishte Aishe, ndërsa mbiemri Umu Abdullah…

Bilali, Allahu qoftë i kënaqur me të

Shokët e të Dërguarit alejhi selam janë personalitetet më të shquara të tërë kohërave dhe janë shumë më superiorë se njerëzit e tjerë, me përjashtim të të Dërguarve. Me veprat dhe…
Kalo te paneli