Mire se vini

A kujdesesh për namazin?

0

Namazi është pasqyra e punës së muslimanit.
Namazi është peshore e respektimit të fesë në zemrën e besimtarit.
Namazi është rruga e besimtarëve dhe moto e të shpëtuarve.
Namazi është afrim tek Allahu.
Namazi është shkollë morale.
Namazi është qetësi, lumturi, dritë dhe argument.
Namazi është dhuratë hyjnore.
Namazi është falënderim për dhuntitë e Allahut.
Namazi është preventivë e mëkateve dhe mbrojtje e epsheve.
Namazi është falës i gabimeve dhe mëkateve.
Namazi është shoqëruesi i muslimanit në sprova.
Namazi është sjellës i rrizkut dhe çelës i udhëzimit.
Namazi është shpëtim nga dënimi i varrit.
Namazi është ngritës i shkallëve të besimtarit.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Kalo te paneli